Návrhy a automatizace OZE

Navrhneme pro vás nejvhodnější systém využití energie z obnovitelných zdrojů při nejefektivnějších nákladech. Takto navržený systém jsme posléze schopni zautomatizovat tak, aby docházelo k jeho maximální výtěžnosti a tedy i nerychleší návratnosti investice.

Často se setkáváme s tím, že (zejména) fotovoltaické systémy bývají extrémně předimenzované (tedy zbytečně předražené) a jejich využití značně neefektivní, což vede k prodloužení návratnosti investice, někdy až do úplného zmarnění vynaložených prostředků. Po důkladné analýze vám navrhneme, a v případě zájmu i provedeme, úpravu systému a propojení se spotřebiči tak, aby jste co největší část energie spoptřebovali. Většinu činností jsme schopni zautomatizovat a to i v případě, pokud to dané spotřebiče přirozeně neumožňují (např. odložené zapnutí).