Omezení z důvodu vládních opatření

Bohužel vás musíme informovat, že v důsledku vládních opatření proti šíření viru SARS-2 jsme byli nuceni uzavřít naši prodejnu. Servis zůstává s nutnými omezeními částečně v chodu. Informujte se prosím dopředu telefonicky o aktuální situaci.

Citace vládního opatření:

Zákaz maloobchodního prodeje a služeb

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

 • I. zakazuje
  • 1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
   • prodejen potravin,
   • prodejen pohonných hmot,
   • prodejen paliv,
   • prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
   • lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
   • prodejen malých domácích zvířat,
   • prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
   • prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
   • prodejen novin a časopisů,
   • prodejen tabákových výrobků,
   • prádelen a čistíren,
   • provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
   • provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
   • prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
   • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky zakoupených distančním způsobem (ve znění usnesení č. 1084),
   • prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
   • pokladen prodeje jízdenek,
   • květinářství,
   • provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
   • prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
   • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
   • provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
   • zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
   • provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
   • provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
   • myček automobilů,
   • prodejen domácích potřeb a železářství,
   • provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
  • přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,